CÔNG TY KHÍ CÔNG NGHIỆP BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HOTLINE:0848 468 999 – 0968 634 926
Mail: khicongnghiepviet@gmail.com

ĐỊA CHỈ:

  • 16/22D Bến Nôm, Phường Trạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu.
  • 100 Đường số 10, Tam Phước, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Cung cấp 24/24, bình khí Oxy y tế, Oxy thở, máy tạo Oxy, máy thở Oxy Long Điền, Châu Đức, Đất Đỏ, Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Tân Thành, Hồ Tràm, Bình Châu.

Cung cấp bình khí Oxy, bình khí Co2, Bình khí Argon, Bình khí Nito, bình khí Heli, Bộ Hàn Gió Đá, đồng hồ điều áp, khí Acetylen, Khí Gió đá, giao tận nhà Long Điền, Châu Đức, Đất Đỏ, Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Tân Thành, Hồ Tràm, Bình Châu.

 

assignment helpassignment helperassignment expertsassignment writing services